Privacy Policy

Datum: 07/2018

In deze privacyverklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld door Ginger Aardbei en hoe daarmee wordt omgegaan.

Ginger Aardbei

Ginger Aardbei is een webshop voor tweedehands en vintage kleding. Er zijn situaties waarin jouw gegevens door Ginger Aardbei verzameld worden bijvoorbeeld om een bestelling te kunnen versturen. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kunt aangeven. Jouw gegevens worden alleen verwerkt als we die nodig hebben voor één of meer specifieke doeleinden. We verkopen jouw gegevens nooit aan derden.

Doel gegevens

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door Ginger Aardbei. Deze worden hieronder toegelicht.

 1. Bestellen en bezorgen artikelen
  Tijdens het bestellen van artikelen verwerken we verschillende gegevens, zoals je NAW- gegevens en gekozen betaalmethode om je bestelling te bezorgen en te volgen.
 2. Contact opnemen
  Jouw gegevens worden verzameld als jij contact opneemt met Ginger Aardbei via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of vraag te kunnen beantwoorden, zoals je naam, e-mailadres en telefoonnummer. Wij gebruiken deze gegevens niet voor andere doeleinden.
 3. Nieuwsbrief
  Jouw e-mailadres en voornaam worden opgeslagen bij aanmelding voor de nieuwsbrief.

Ontvangers gegevens

Voor het uitvoeren van diensten, het bezorgen van artikelen en overige activiteiten, krijgen we hulp van derden. Voor zover deze derden jouw gegevens verwerken in opdracht van Ginger Aardbei, doen ze dat als verwerker. Alle afspraken over onder andere beveiliging, geheimhouding en jouw rechten zijn opgenomen in de verwerkingsovereenkomsten die we met deze derde partijen hebben gesloten. De gegevens die Ginger Aardbei ontvangt en verwerkt worden beheerd door:

 1. Savvii
  Voor hosting en uitvoering van de Ginger Aardbei webshop maakt Savvii gebruikt van de diensten van Savvii. Alle gegevens die jij achterlaat op de website en via de e-mail van Ginger Aardbei worden opgeslagen op de servers van Savvii. De website en back-ups van de website worden ook gehost bij Savvii.
 2. SendCloud
  Om de artikelen te kunnen versturen maken wij gebruik van SendCloud. Zij verwerken de NAW-gegevens alleen voor het bezorgen van je bestelling.
 3. Mollie payments
  Transactiegegevens (manier van betalen, je rekeningnummer en betaalgegevens).
 4. MailChimp
  De nieuwsbrieven worden verzonden via MailChimp. Op het moment dat jij je aanmeldt voor de nieuwsbrief, worden jouw voornaam en e-mailadres automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen MailChimp.

Opslag periode

Wij bewaren je gegevens niet langer dan nodig is voor het doeleinde waarvoor we je gegevens hebben verzameld.

 1. Verwerking van order
  Wij hebben een verplichting voor het bewaren van boekhouding en administratie van 7 jaar voor belastingdocumentatie en rapportages van leveringen van goederen.
 2. Nieuwsbrief
  Jouw e-mailadres en voornaam worden opgeslagen in MailChimp. De opslag van jouw gegevens is voor onbepaalde tijd. Jij kunt je uitschrijven wanneer je maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar info@gingeraardbei.nl.
 3. Contact opnemen
  Op het moment dat je contact opneemt met Ginger Aardbei via mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden maximaal twee jaar bewaard.

Jouw rechten

 1. recht op intrekking toestemming (artikel 7 lid 3 AVG);
 2. recht op inzage (artikel 15 AVG);
 3. recht op rectificatie (artikel 16 AVG);
 4. recht op gegevenswissing (artikel 17 AVG);
 5. recht op beperking van de verwerking (artikel 18 AVG);
 6. recht op overdraagbaarheid van gegevens (artikel 20 AVG);
 7. recht van bezwaar (artikel 21 AVG); en
 8. klachtrecht toezichthoudende autoriteit (artikel 77 AVG).

Ontvangers gegevens

Ginger Aardbei verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een
commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van producten van Ginger Aardbei via de
website. De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens
voor het aanbieden van producten. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te
kunnen versturen en jouw NAW-gegevens zijn nodig als je een artikel bestelt bij Ginger Aardbei. Als
deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Ginger Aardbei de betreffende dienst niet
aanbieden. Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met Ginger Aardbei met anderen dan
de hierboven genoemde partijen te delen, dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden
gevraagd.

Ginger Aardbei behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan
wel wanneer Ginger Aardbei dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch
verzoek/proces of om de rechten, het eigendom of de veiligheid van Ginger Aardbei te beschermen.
Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Heb je nog vragen? Neem gerust contact op via info@gingeraardbei.nl.